Nhà đầu tư kiến nghị hoàn thiện pháp luật, giải quyết tồn tại cũ dự án BOT

Nhà đầu tư kiến nghị hoàn thiện pháp luật, giải quyết tồn tại cũ dự án BOT

Các nhà đầu tư kiến nghị, các cơ quan chức năng cần sớm giải quyết các cam kết, tồn tại cũ của các dự án...
Cần cụ thể hóa cơ chế chia sẻ rủi ro đối với dự án PPP giao thông

Cần cụ thể hóa cơ chế chia sẻ rủi ro đối với dự án PPP giao thông

Nhà đầu tư đường bộ gặp khó do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19

Nhà đầu tư đường bộ gặp khó do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19

Phương thức đối tác công - tư PPP: Cần một hành lang pháp lý hoàn chỉnh

Phương thức đối tác công - tư PPP: Cần một hành lang pháp lý hoàn chỉnh

Hiệp hội VARSI – Một năm nhìn lại

Hiệp hội VARSI – Một năm nhìn lại

Bộ Công an: 'VEC không đủ năng lực sửa chữa cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi'

Bộ Công an: 'VEC không đủ năng lực sửa chữa cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi'

Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ: Nhà đầu tư đề xuất giải pháp rút ngắn còn nửa thời gian thực hiện

Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ: Nhà đầu tư đề xuất giải pháp rút ngắn còn nửa thời gian thực hiện

VARSI hợp tác với Hiệp hội đầu tư tài chính tư nhân Nhật Bản

VARSI hợp tác với Hiệp hội đầu tư tài chính tư nhân Nhật Bản

Tổng Cục đường bộ Việt Nam nóng vội yêu cầu dừng thu phí, gây mâu thuẫn giữa người dân và nhà đầu tư BOT

Tổng Cục đường bộ Việt Nam nóng vội yêu cầu dừng thu phí, gây mâu thuẫn giữa người dân và nhà đầu tư BOT