Hội thảo quốc tế: Huy động sự tham gia của khối tư nhân vì sự bền vững cho cấp nước nông thôn

Hội thảo quốc tế: Huy động sự tham gia của khối tư nhân vì sự bền vững cho cấp nước nông thôn

Nhiều doanh nghiệp xả nước thải thẳng ra môi trường

Nhiều doanh nghiệp xả nước thải thẳng ra môi trường

Triển lãm VIETWATER 2019: Mang nước sạch đến cho cộng đồng

Triển lãm VIETWATER 2019: Mang nước sạch đến cho cộng đồng

TP HCM xem lại mô hình quản lý cấp nước

TP HCM xem lại mô hình quản lý cấp nước

Hơn 500 doanh nghiệp tham gia triển lãm VIETWATER 2018

Hơn 500 doanh nghiệp tham gia triển lãm VIETWATER 2018

Người dân Sơn La sẽ được sử dụng 10.000 lít nước sạch mỗi ngày từ VIETWATER

Người dân Sơn La sẽ được sử dụng 10.000 lít nước sạch mỗi ngày từ VIETWATER

Hơn 500 đơn vị sẽ tham gia triển lãm quốc tế về cấp thoát nước

Vietwater2018: Thúc đẩy phát triển công nghệ, thiết bị hiện đại ngành nước

Hơn 500 doanh nghiệp tham gia triển lãm quốc tế về ngành nước