Mai Linh được xác nhận kỷ lục: 'Hãng taxi có số lượng ca hộ sinh trên xe nhiều nhất châu Á'

Mai Linh được xác nhận kỷ lục: 'Hãng taxi có số lượng ca hộ sinh trên xe nhiều nhất châu Á'

Theo ông Hồ Huy, Chủ tịch Tập đoàn Mai Linh, lịch sử 27 năm phát triển của Mai Linh gắn với rất nhiều yếu...
Trao kỷ lục 'Hãng taxi có số lượng ca hộ sinh trên xe nhiều nhất châu Á'

Trao kỷ lục 'Hãng taxi có số lượng ca hộ sinh trên xe nhiều nhất châu Á'

Mai Linh xác lập kỷ lục 'Hãng taxi có số lượng ca hộ sinh trên xe nhiều nhất châu Á'

Mai Linh xác lập kỷ lục 'Hãng taxi có số lượng ca hộ sinh trên xe nhiều nhất châu Á'

Tiếp nhận sách thư pháp về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Tiếp nhận sách thư pháp về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Quảng Bình: Tiếp nhận cuốn sách thư pháp về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Quảng Bình: Tiếp nhận cuốn sách thư pháp về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Quảng Bình: Tiếp nhận sách nghệ thuật về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Quảng Bình: Tiếp nhận sách nghệ thuật về Đại tướng Võ Nguyên Giáp