Công nghệ gì được giới thiệu ở Triển lãm VietnamPrintPack 2019?

Công nghệ gì được giới thiệu ở Triển lãm VietnamPrintPack 2019?

Nhiều công nghệ, sản phẩm mới nhất trong ngành in ấn và bao bì sẽ được giới thiệu tại VietnamPrintPack 2019.