Kè chắn sóng Nhơn Hải - Quy Nhơn bao giờ về đích?

Kè chắn sóng Nhơn Hải - Quy Nhơn bao giờ về đích?

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, gấp rút thi công cả đêm cả ngày để sớm hoàn thành...
Bình Định: Doanh nghiệp chở đất từ dự án về lò gạch, chủ đầu tư và chính quyền không hay biết

Bình Định: Doanh nghiệp chở đất từ dự án về lò gạch, chủ đầu tư và chính quyền không hay biết

Thay đá mới sân Bảo tàng Quang Trung dù mặt sân đang đẹp

Thay đá mới sân Bảo tàng Quang Trung dù mặt sân đang đẹp

Dân bức xúc vì gạch còn đẹp vẫn lật lên thay mới, Bảo tàng Quang Trung nói gì?

Dân bức xúc vì gạch còn đẹp vẫn lật lên thay mới, Bảo tàng Quang Trung nói gì?

Sân Bảo tàng Quang Trung đang đẹp vẫn bị cạy lên để thay 5 tỉ đồng

Sân Bảo tàng Quang Trung đang đẹp vẫn bị cạy lên để thay 5 tỉ đồng

Củi than bằng vỏ trấu ép: Dễ sản xuất, không gây độc hại

Củi than bằng vỏ trấu ép: Dễ sản xuất, không gây độc hại

Vụ đào phá núi Mò O: Tiếp tục xử phạt thêm 2 doanh nghiệp, 1 cá nhân

Vụ đào phá núi Mò O: Tiếp tục xử phạt thêm 2 doanh nghiệp, 1 cá nhân