Hợp tác thúc đẩy chuyển giao công nghệ

Hợp tác thúc đẩy chuyển giao công nghệ

Thành lập Văn phòng Thương vụ Đại sứ quán Áo tại Tp. Hồ Chí Minh

Thành lập Văn phòng Thương vụ Đại sứ quán Áo tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện thực hóa tiềm năng hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh và Cộng hòa Áo

Hiện thực hóa tiềm năng hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh và Cộng hòa Áo

Việt Nam - Romania thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận hợp tác

Việt Nam - Romania thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận hợp tác

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Phòng Kinh tế Áo

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Phòng Kinh tế Áo

Thủ tướng tiếp Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Romania và Chủ tịch Phòng Kinh tế Áo

Thủ tướng tiếp Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Romania và Chủ tịch Phòng Kinh tế Áo

Thủ tướng hoan nghênh Phòng Kinh tế Áo mở văn phòng đại diện tại Việt Nam

Thủ tướng hoan nghênh Phòng Kinh tế Áo mở văn phòng đại diện tại Việt Nam

Việt Nam - Áo ký hợp tác về Thương mại điện tử và công nghiệp 4.0

Việt Nam - Áo ký hợp tác về Thương mại điện tử và công nghiệp 4.0

Tiếp tục những hoạt động của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Áo

Tiếp tục những hoạt động của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Áo

Thủ tướng 'tiếp thị' các nhà đầu tư Áo mua cổ phần DN, đường giao thông...

Thủ tướng 'tiếp thị' các nhà đầu tư Áo mua cổ phần DN, đường giao thông...