Đêm nhạc Đông Kinh Cổ nhạc - truyền thống đương đại chào năm mới 2021

Đêm nhạc Đông Kinh Cổ nhạc - truyền thống đương đại chào năm mới 2021

Đêm nhạc Việt Nam truyền thống và đương đại: 1011 – 2021 với sự tham gia của hai nhóm nhạc Đông Kinh Cổ...
Đêm nhạc truyền thống- đương đại chào năm mới 2021

Đêm nhạc truyền thống- đương đại chào năm mới 2021

Thưởng thức chuyến tàu âm nhạc 'Việt Nam truyền thống và đương đại: 1011 - 2021'

Thưởng thức chuyến tàu âm nhạc 'Việt Nam truyền thống và đương đại: 1011 - 2021'

Đêm nhạc Việt Nam truyền thống và đương đại 1011 – 2021

Đêm nhạc Việt Nam truyền thống và đương đại 1011 – 2021

'1011 - 2021' - đêm nhạc gợi nhớ ký ức về Thăng Long-Hà Nội

'1011 - 2021' - đêm nhạc gợi nhớ ký ức về Thăng Long-Hà Nội

Nghệ sĩ violon Phạm Trường Sơn: Nhạc đương đại cho chúng tôi nhiều cơ hội chọn

Nghệ sĩ violon Phạm Trường Sơn: Nhạc đương đại cho chúng tôi nhiều cơ hội chọn

Nhạc giao hưởng là lựa chọn của số phận

Nhạc giao hưởng là lựa chọn của số phận

Hòa nhạc 'Âm thanh Hà Nội': Khi truyền thống kết hợp đương đại

Chương trình hòa nhạc 'Âm thanh Hà Nội'

Chương trình hòa nhạc 'Âm thanh Hà Nội'

Ban nhạc đương đại Indonesia biểu diễn một đêm duy nhất tại Hà Nội

Ban nhạc đương đại Indonesia biểu diễn một đêm duy nhất tại Hà Nội

Đối thoại, giao lưu âm nhạc đương đại Indonesia - Việt Nam

Đối thoại, giao lưu âm nhạc đương đại Indonesia - Việt Nam

Nhóm nhạc Indonesia sẽ mang những tiết mục biểu diễn độc đáo tới Việt Nam

Nhóm nhạc Indonesia sẽ mang những tiết mục biểu diễn độc đáo tới Việt Nam

Đối thoại giữa hai dàn nhạc về âm nhạc đương đại Việt Nam và Indonesia

Đối thoại giữa hai dàn nhạc về âm nhạc đương đại Việt Nam và Indonesia