Cần chính thức công nhận mô hình Chuỗi QTSC trong các văn bản quy phạm pháp luật

Cần chính thức công nhận mô hình Chuỗi QTSC trong các văn bản quy phạm pháp luật

Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung (Chuỗi QTSC) vừa tổng kết hoạt động 9 tháng đầu năm 2020 tại HueCIT,...
Hiệu quả từ chính sách 'đón đầu' đầu tư cho công nghệ của TPHCM

Hiệu quả từ chính sách 'đón đầu' đầu tư cho công nghệ của TPHCM

Thừa Thiên Huế: Giới thiệu nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, địa phương chuyển đổi số

Thừa Thiên Huế: Giới thiệu nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, địa phương chuyển đổi số

Thừa Thiên Huế: Gần 3.600 chỉ tiêu tuyển sinh, tuyển dụng nhân lực CNTT

Thừa Thiên Huế: Gần 3.600 chỉ tiêu tuyển sinh, tuyển dụng nhân lực CNTT

Thừa Thiên - Huế: Xây dựng và quảng bá sản phẩm OCOP

Thừa Thiên - Huế: Xây dựng và quảng bá sản phẩm OCOP

TP HCM sẽ xây dựng thêm Công viên phần mềm Quang Trung 2

TP HCM sẽ xây dựng thêm Công viên phần mềm Quang Trung 2

Thừa Thiên - Huế: Hơn 10.000 lao động làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin vào năm 2025

Tạo thị trường lớn cho doanh nghiệp

HueCIT chính thức gia nhập Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung

HueCIT là thành viên Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung