Lễ húy nhật Trưởng lão HT.Thích Thanh Tứ

Lễ húy nhật Trưởng lão HT.Thích Thanh Tứ

Sáng nay, 15-12, tại chùa Nho Lâm (huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên), Tông môn Tổ đình Nho Lâm trang nghiêm tổ...
Lễ húy nhật Trưởng lão HT.Thích Thanh Tứ

Lễ húy nhật Trưởng lão HT.Thích Thanh Tứ

Tưởng niệm Đại tường cố Đại lão HT.Thích Hiển Pháp

Tưởng niệm Đại tường cố Đại lão HT.Thích Hiển Pháp

Lễ Đại tường Trưởng lão HT.Thích Minh Cảnh

Lễ Đại tường Trưởng lão HT.Thích Minh Cảnh

Tưởng niệm Tiểu tường Trưởng lão HT.Thích Viên Giác

Tưởng niệm Tiểu tường Trưởng lão HT.Thích Viên Giác

Các cơ quan thăm, chúc mừng Đại lễ Vu lan

Các cơ quan thăm, chúc mừng Đại lễ Vu lan

Phó Thủ tướng Thường trực chúc mừng Đại lễ Vu lan

Phó Thủ tướng Thường trực chúc mừng Đại lễ Vu lan

Đặt đá xây dựng bảo tháp cố HT.Thích Viên Giác

Đặt đá xây dựng bảo tháp cố HT.Thích Viên Giác

Thành lập Hội đồng Giám luật thuộc Hội đồng Chứng minh

Thành lập Hội đồng Giám luật thuộc Hội đồng Chứng minh

Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng thăm hai trường hạ

Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng thăm hai trường hạ

Tưởng niệm HT.Thích Minh Trực tại chùa Phật Bửu

Tưởng niệm HT.Thích Minh Trực tại chùa Phật Bửu

Long An : Khai mạc Đại giới đàn Đạt Đồng

Long An : Khai mạc Đại giới đàn Đạt Đồng

TP.HCM : Có 140 hành giả an cư tại chùa Vĩnh Nghiêm

TP.HCM : Có 140 hành giả an cư tại chùa Vĩnh Nghiêm

Trang nghiêm lễ Tắm Phật tại chùa Vĩnh Nghiêm

Trang nghiêm lễ Tắm Phật tại chùa Vĩnh Nghiêm

TP.HCM : Phổ biến kế hoạch về việc tổ chức Đại giới đàn Huệ Hưng

TP.HCM : Phổ biến kế hoạch về việc tổ chức Đại giới đàn Huệ Hưng

Việt Nam Quốc Tự : Lễ tưởng niệm HT.Thích Thiện Hoa

Việt Nam Quốc Tự : Lễ tưởng niệm HT.Thích Thiện Hoa

TP.HCM : Phật giáo Q.3 chúc Tết chư tôn đức giáo phẩm

TP.HCM : Phật giáo Q.3 chúc Tết chư tôn đức giáo phẩm

Phật giáo TP.HCM tổng kết hoạt động Phật sự năm 2019

Phật giáo TP.HCM tổng kết hoạt động Phật sự năm 2019

Hưng Yên : Khánh thành chùa Báo Quốc

Hưng Yên : Khánh thành chùa Báo Quốc

Viện Nghiên cứu Phật học VN tổng kết Phật sự 2019

Viện Nghiên cứu Phật học VN tổng kết Phật sự 2019

TP.HCM : Lễ tưởng niệm chung thất Trưởng lão HT.Thích Viên Giác

TP.HCM : Lễ tưởng niệm chung thất Trưởng lão HT.Thích Viên Giác

Lễ húy kỵ HT.Thích Thanh Tứ tại chùa Bái Đính

Lễ húy kỵ HT.Thích Thanh Tứ tại chùa Bái Đính