Ngọ Môn - Đại nội Huế trở lại diện mạo ban đầu

Ngọ Môn - Đại nội Huế trở lại diện mạo ban đầu

Diện mạo mới của Ngọ Môn Huế sau khi được làm sạch

Diện mạo mới của Ngọ Môn Huế sau khi được làm sạch

Bàn giao dự án làm sạch cổng Ngọ Môn, Đại Nội Huế

Bàn giao dự án làm sạch cổng Ngọ Môn, Đại Nội Huế

Cổng Ngọ Môn được 'khoác áo mới' nhờ công nghệ hơi nước nóng

Cổng Ngọ Môn được 'khoác áo mới' nhờ công nghệ hơi nước nóng

Bàn giao dự án làm sạch cổng Ngọ Môn, Đại Nội Huế

Bàn giao dự án làm sạch cổng Ngọ Môn, Đại Nội Huế

Bàn giao dự án làm sạch Cổng Ngọ Môn, Đại Nội Huế

Bàn giao dự án làm sạch Cổng Ngọ Môn, Đại Nội Huế

Google triển khai số hóa 3D Lăng Tự Đức

Google triển khai số hóa 3D Lăng Tự Đức

Cổng Ngọ Môn Huế được làm sạch bằng công nghệ hơi nước nóng

Cổng Ngọ Môn Huế được làm sạch bằng công nghệ hơi nước nóng