6 bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Trung ương Huế khỏi bệnh

6 bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Trung ương Huế khỏi bệnh

Sau nhiều lần xét nghiệm âm tính Covid-19, 6 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở đã...