Hà Nội tuyên dương nhà giáo giáo dục nghề nghiệp đạt thành tích cao

Hà Nội tuyên dương nhà giáo giáo dục nghề nghiệp đạt thành tích cao

Hội giảng Nhà giáo GDNN năm 2018: Tuyên Quang đạt kết quả đáng khích lệ

Hội giảng Nhà giáo GDNN năm 2018: Tuyên Quang đạt kết quả đáng khích lệ

Hà Nội đạt giải nhất Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Hà Nội đạt giải nhất Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Lan tỏa phương pháp dạy nghề sáng tạo

Lan tỏa phương pháp dạy nghề sáng tạo

Hà Nội đạt giải Nhất Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Hà Nội đạt giải Nhất Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Tôn vinh nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Tôn vinh nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Cơ hội nhà giáo thể hiện năng lực bản thân

Cơ hội nhà giáo thể hiện năng lực bản thân

Phương pháp đào tạo nghề cần có sự thay đổi

Phương pháp đào tạo nghề cần có sự thay đổi

Tất cả đã sẵn sàng

Tất cả đã sẵn sàng