Hội giảng Nhà giáo GDNN năm 2018: Tuyên Quang đạt kết quả đáng khích lệ

Hội giảng Nhà giáo GDNN năm 2018: Tuyên Quang đạt kết quả đáng khích lệ

Giáo dục nghề nghiệp trong làn sóng 4.0: Đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp

Giáo dục nghề nghiệp trong làn sóng 4.0: Đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp

Hà Nội đạt giải nhất Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Hà Nội đạt giải nhất Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Lan tỏa phương pháp dạy nghề sáng tạo

Lan tỏa phương pháp dạy nghề sáng tạo

Hà Nội đạt giải Nhất Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Hà Nội đạt giải Nhất Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Tôn vinh nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Tôn vinh nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Cơ hội nhà giáo thể hiện năng lực bản thân

Cơ hội nhà giáo thể hiện năng lực bản thân

Tất cả đã sẵn sàng

Tất cả đã sẵn sàng