DIỄN ĐÀN KẾT NỐI MẠNG LƯỚI TOÀN CẦU MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM OCOP

DIỄN ĐÀN KẾT NỐI MẠNG LƯỚI TOÀN CẦU MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM OCOP

NHIỀU HOẠT ĐỘNG ĐẶC SẮC TẠI HỘI CHỢ QUỐC TẾ OCOP 2019

NHIỀU HOẠT ĐỘNG ĐẶC SẮC TẠI HỘI CHỢ QUỐC TẾ OCOP 2019

Của ngon vật lạ khắp nơi ùn ùn tụ hội giữa Sài thành

Của ngon vật lạ khắp nơi ùn ùn tụ hội giữa Sài thành

Khai mạc Hội chợ quốc tế OCOP và Lifestyle Vietnam 2019

Khai mạc Hội chợ quốc tế OCOP và Lifestyle Vietnam 2019

Central Group Việt Nam thu mua sản phẩm OCOP ngay tại Hội chợ quốc tế OCOP năm 2019

Central Group Việt Nam thu mua sản phẩm OCOP ngay tại Hội chợ quốc tế OCOP năm 2019

Việt Nam khởi xướng kết nối mạng lưới OCOP toàn cầu

Việt Nam khởi xướng kết nối mạng lưới OCOP toàn cầu

Cơ hội tiếp cận các sản phẩm mang thương hiệu OCOP Việt Nam

Cơ hội tiếp cận các sản phẩm mang thương hiệu OCOP Việt Nam

Phát triển mạng lưới OCOP toàn cầu

Phát triển mạng lưới OCOP toàn cầu

Hội chợ quốc tế 'Mỗi xã một sản phẩm' sắp diễn ra tại TP.HCM

Hội chợ quốc tế 'Mỗi xã một sản phẩm' sắp diễn ra tại TP.HCM

Lần đầu tiên tổ chức hội chợ quốc tế 'Mỗi xã một sản phẩm'

Lần đầu tiên tổ chức hội chợ quốc tế 'Mỗi xã một sản phẩm'

Diễn đàn và hội chợ quốc tế OCOP năm 2019

Hơn 600 gian hang tham gia Hội chợ quốc tế OCOP năm 2019

Hơn 600 gian hang tham gia Hội chợ quốc tế OCOP năm 2019

Từ 17 - 20/4 sẽ diễn ra Hội chợ quốc tế OCOP năm 2019

Từ 17 - 20/4 sẽ diễn ra Hội chợ quốc tế OCOP năm 2019