Khai mạc Hội chợ làng nghề Việt Nam 2018

Khai mạc Hội chợ làng nghề Việt Nam 2018

Giới thiệu sản phẩm chủ lực của các làng nghề

Giới thiệu sản phẩm chủ lực của các làng nghề

Gần 200 gian hàng tham gia hội chợ làng nghề Việt Nam 2018

Gần 200 gian hàng tham gia hội chợ làng nghề Việt Nam 2018

Hội chợ Làng nghề Việt Nam 17-21/11/2018

Hội chợ Làng nghề Việt Nam 17-21/11/2018

Hội chợ làng nghề Việt Nam sẽ diễn ra từ 17 - 21/11

Hội chợ làng nghề Việt Nam sẽ diễn ra từ 17 - 21/11

Hội chợ xúc tiến hàng thủy sản, thủ công mỹ nghệ

Hội chợ xúc tiến hàng thủy sản, thủ công mỹ nghệ

HTX dịch vụ Thuốc Nam dân tộc Dao Ba Vì hội nhập và phát triển

HTX dịch vụ Thuốc Nam dân tộc Dao Ba Vì hội nhập và phát triển

Người 'nặng tình' với du lịch làng nghề

Người 'nặng tình' với du lịch làng nghề