Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có bài phát biểu quan trọng tại Diễn đàn P4G

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có bài phát biểu quan trọng tại Diễn đàn P4G

Việt Nam, Đan Mạch ra Tuyên bố chung

Việt Nam, Đan Mạch ra Tuyên bố chung

Hình ảnh Thủ tướng tại Phiên khai mạc Hội nghị thượng đỉnh P4G

Hình ảnh Thủ tướng tại Phiên khai mạc Hội nghị thượng đỉnh P4G

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự các sự kiện Hội nghị Cấp cao P4G

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự các sự kiện Hội nghị Cấp cao P4G

Việt Nam khẳng định chung tay hiện thực hóa các mục tiêu xanh toàn cầu

Việt Nam khẳng định chung tay hiện thực hóa các mục tiêu xanh toàn cầu

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Việt Nam chung tay hiện thực hóa mục tiêu xanh toàn cầu

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Việt Nam chung tay hiện thực hóa mục tiêu xanh toàn cầu

Thủ tướng khẳng định thông điệp của Việt Nam tại P4G

Thủ tướng khẳng định thông điệp của Việt Nam tại P4G