ACV nhiều sai phạm nhưng tổng giám đốc lại 'hạ cánh an toàn'

ACV nhiều sai phạm nhưng tổng giám đốc lại 'hạ cánh an toàn'

Vụ bổ nhiệm 67 cán bộ trong 1 ngày tại ACV: Lộ các trường hợp không đủ trình độ

Vụ bổ nhiệm 67 cán bộ trong 1 ngày tại ACV: Lộ các trường hợp không đủ trình độ

Kết luận thanh tra bổ nhiệm cán bộ bất thường ở ACV

Kết luận thanh tra bổ nhiệm cán bộ bất thường ở ACV

Kết luận việc TGĐ ACV ký bổ nhiệm 76 cán bộ trước nghỉ hưu một tháng

Kết luận việc TGĐ ACV ký bổ nhiệm 76 cán bộ trước nghỉ hưu một tháng

Kết luận vụ bổ nhiệm hàng trăm cán bộ tại ACV: Một số chưa đảm bảo tiêu chuẩn

Kết luận vụ bổ nhiệm hàng trăm cán bộ tại ACV: Một số chưa đảm bảo tiêu chuẩn

ACV bổ nhiệm một số trường hợp chưa đủ tiêu chuẩn

ACV bổ nhiệm một số trường hợp chưa đủ tiêu chuẩn

Kết luận thanh tra về bổ nhiệm cán bộ tại ACV

Kết luận thanh tra về bổ nhiệm cán bộ tại ACV