2 tàu chìm trên biển Vũng Tàu, 11 người mất tích

2 tàu chìm trên biển Vũng Tàu, 11 người mất tích

Tìm thấy thi thể thuyền viên 15 tuổi mất tích trong vụ tàu cá cùng 10 ngư dân

Tìm thấy thi thể thuyền viên 15 tuổi mất tích trong vụ tàu cá cùng 10 ngư dân

Tìm thấy thi thể người con 15 tuổi trong vụ chìm tàu cá ở Bình Thuận

Tìm thấy thi thể người con 15 tuổi trong vụ chìm tàu cá ở Bình Thuận

Cứu sống 8 ngư dân trên tàu cá bị chìm ở vùng biển Kê Gà

Cứu sống 8 ngư dân trên tàu cá bị chìm ở vùng biển Kê Gà

Tàu cá chìm tại vùng biển Bình Thuận, 2 cha con mất tích

Tàu cá chìm tại vùng biển Bình Thuận, 2 cha con mất tích

Tàu cá chìm trên biển, hai ngư dân mất tích

Tàu cá chìm trên biển, hai ngư dân mất tích

Bình Thuận: Tàu cá chìm trên biển, 2 ngư dẫn mất tích

Bình Thuận: Tàu cá chìm trên biển, 2 ngư dẫn mất tích

Một tàu cá Bình Thuận bị chìm, hai ngư dân mất tích

Một tàu cá Bình Thuận bị chìm, hai ngư dân mất tích