Quảng Ninh: Khử ô nhiễm hồ điều hòa ở Hạ Long bằng công nghệ thiên nhiên Bakture đạt kết quả khả quan

Quảng Ninh: Khử ô nhiễm hồ điều hòa ở Hạ Long bằng công nghệ thiên nhiên Bakture đạt kết quả khả quan

Quảng Ninh: Xử lý môi trường nước bằng công nghệ thiên nhiên Bakture tại TP. Hạ Long đạt kết quả khả quan

Quảng Ninh: Xử lý môi trường nước bằng công nghệ thiên nhiên Bakture tại TP. Hạ Long đạt kết quả khả quan

Ngạc nhiên công nghệ Nhật biến hồ 'chết' thành hồ 'sống'

Ngạc nhiên công nghệ Nhật biến hồ 'chết' thành hồ 'sống'

Quảng Ninh: Thí điểm xử lý ô nhiễm hồ Hùng Thắng bằng công nghệ Bakture

Quảng Ninh: Thí điểm xử lý ô nhiễm hồ Hùng Thắng bằng công nghệ Bakture

Quảng Ninh: Cứu hồ ô nhiễm bằng công nghệ Bakture

Quảng Ninh: Cứu hồ ô nhiễm bằng công nghệ Bakture

Quảng Ninh: Cứu hồ ô nhiễm bằng công nghệ Bakture

Quảng Ninh: Cứu hồ ô nhiễm bằng công nghệ Bakture

Hồ điều hòa 'bức tử' vịnh Hạ Long: Quảng Ninh mời chuyên gia Nhật

Hồ điều hòa 'bức tử' vịnh Hạ Long: Quảng Ninh mời chuyên gia Nhật

Công nghệ 'Tự động làm sạch' - giải pháp mới trong xử lý ô nhiễm môi trường

Quảng Ninh quyết 'cứu' 4 hồ nước ô nhiễm nhờ công nghệ Nhật Bản

Quảng Ninh quyết 'cứu' 4 hồ nước ô nhiễm nhờ công nghệ Nhật Bản

'Trở về với tự nhiên': Thuốc đặc trị cho những hồ ô nhiễm

'Trở về với tự nhiên': Thuốc đặc trị cho những hồ ô nhiễm

Hải Phòng: Bát nháo tại Hội chợ Thương mại quận Kiến An

Hải Phòng: Bát nháo tại Hội chợ Thương mại quận Kiến An