Nhiều ý kiến phản biện về công nghệ làm sạch nước sông Tô Lịch của Nhật Bản

Nhiều ý kiến phản biện về công nghệ làm sạch nước sông Tô Lịch của Nhật Bản

Xử lý kênh, rạch ô nhiễm ở TP. HCM: Chuyên gia Nhật chứng minh bằng việc làm cụ thể

Xử lý kênh, rạch ô nhiễm ở TP. HCM: Chuyên gia Nhật chứng minh bằng việc làm cụ thể

Chuyên gia Nhật phản bác Sở TNMT TP.HCM vì 'chê' công nghệ nano

Chuyên gia Nhật phản bác Sở TNMT TP.HCM vì 'chê' công nghệ nano

4 hồ điều hòa bị ô nhiễm ở Quảng Ninh hiện tại ra sao sau hơn 1 tháng thử nghiệm bằng bột thiên nhiên?

4 hồ điều hòa bị ô nhiễm ở Quảng Ninh hiện tại ra sao sau hơn 1 tháng thử nghiệm bằng bột thiên nhiên?

Chuyên gia Nhật: Sở TN&MT TP.HCM chưa hiểu công nghệ làm sạch sông Tô Lịch

Chuyên gia Nhật: Sở TN&MT TP.HCM chưa hiểu công nghệ làm sạch sông Tô Lịch

Đánh giá hiệu quả xử lý môi trường nước bằng công nghệ thiên nhiên Bakture tại TP Hạ Long

Đánh giá hiệu quả xử lý môi trường nước bằng công nghệ thiên nhiên Bakture tại TP Hạ Long

Ngạc nhiên công nghệ Nhật biến hồ 'chết' thành hồ 'sống'