Gia đình bà Hồ Thị Kim Thoa hiện nắm bao nhiêu cổ phần tại Điện Quang?

Dù bà Hồ Thị Kim Thoa, nguyên Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc CTCP Bóng đèn Điện Quang (DQC) đã bán hết...
'Duyên' phá án của một cảnh sát khu vực trẻ

'Duyên' phá án của một cảnh sát khu vực trẻ

Truy xét nhóm thanh thiếu niên gây rối đánhh nhau

Truy xét nhóm thanh thiếu niên gây rối đánhh nhau

Đà Nẵng đạt nhiều kết quả quan trọng trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa di sản

Đà Nẵng đạt nhiều kết quả quan trọng trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa di sản

Đà Nẵng tôn vinh những đóng góp của các nghệ sĩ, nghệ nhân đối với nền văn hóa, nghệ thuật thành phố

Đà Nẵng tôn vinh những đóng góp của các nghệ sĩ, nghệ nhân đối với nền văn hóa, nghệ thuật thành phố

Đà Nẵng vinh danh các nghệ sĩ cống hiến vì di sản thành phố

Đà Nẵng vinh danh các nghệ sĩ cống hiến vì di sản thành phố

Người dân cảm ơn CAP Hòa Xuân

Người dân cảm ơn CAP Hòa Xuân

Vỡ nợ vì đi vay rồi cho vay hưởng lãi suất chênh lệch

Vỡ nợ vì đi vay rồi cho vay hưởng lãi suất chênh lệch

Giám đốc Sở Văn hóa -Thể thao Đà Nẵng đã được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân

Giám đốc Sở Văn hóa -Thể thao Đà Nẵng đã được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân

Đà Nẵng có 4 nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú

Đà Nẵng có 4 nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú

GĐ Sở Văn hóa – Thể thao Đà Nẵng được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân

GĐ Sở Văn hóa – Thể thao Đà Nẵng được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân