Nhật Bản lần đầu tiên giới thiệu cá voi lai tới công chúng

Nhật Bản lần đầu tiên giới thiệu cá voi lai tới công chúng

Một con cá voi lai từ hai loài khác nhau đã lần đầu tiên được giới thiệu với công chúng tại một bảo tàng cá...
Cá ông chuông dài 4m lụy bờ ở Quảng Ngãi

Cá ông chuông dài 4m lụy bờ ở Quảng Ngãi

Cá voi dạt vào biển Phú Quý, ngư dân giải cứu bất thành

Cá voi dạt vào biển Phú Quý, ngư dân giải cứu bất thành

Chi tiết loài cá heo quý hiếm dạt vào bờ ở Thanh Hóa

Chi tiết loài cá heo quý hiếm dạt vào bờ ở Thanh Hóa

Ngắm đàn cá heo hàng trăm con ở bờ biển Hội An

Ngắm đàn cá heo hàng trăm con ở bờ biển Hội An

Xuất hiện đàn cá heo ở vùng biển Cửa Đại là một tín hiệu tích cực

Xuất hiện đàn cá heo ở vùng biển Cửa Đại là một tín hiệu tích cực

Đàn cá heo xuất hiện ở vùng biển Cửa Đại là tín hiệu tích cực

Cá heo xuất hiện ở bờ biển Hội An là tín hiệu đáng mừng

Đàn cá heo trăm con xuất hiện ở biển Cửa Đại, chuyên gia bảo tồn biển nhận định thế nào?

Ngư dân từ bỏ ý định đòi xẻ thịt 'cá nược Minh Hải'

Ngư dân đòi 40 triệu mới giao xác 'cá nược Minh Hải'