Góp ấm cho xuân

Góp ấm cho xuân

Chương trình 'Xuân ấm 2020' mang Tết đến người nghèo

Chương trình 'Xuân ấm 2020' mang Tết đến người nghèo

Chương trình 'Xuân ấm 2020' trao tặng nhà và học bổng tới nhiều hoàn cảnh khó khăn

Chương trình 'Xuân ấm 2020' trao tặng nhà và học bổng tới nhiều hoàn cảnh khó khăn

'Xuân ấm 2020' sẽ trao tặng 12 căn nhà cho các gia đình khó khăn, 90 suất học bổng cho sinh viên nghèo

'Xuân ấm 2020' sẽ trao tặng 12 căn nhà cho các gia đình khó khăn, 90 suất học bổng cho sinh viên nghèo

Quỹ 'Hạt giống Việt' tặng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách ở Thái Bình

Quỹ 'Hạt giống Việt' tặng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách ở Thái Bình

Agribank đồng hành cùng chương trình 'Xuân ấm 2019'

Nhiều ngôi nhà và học bổng được trao tặng trong Xuân ấm 2019

'Xuân ấm 2019' trao tặng nhà và quà cho người có hoàn cảnh khó khăn

Chương trình 'Xuân ấm 2019' vì người nghèo

Chương trình 'Xuân ấm 2019' sẻ chia với các hoàn cảnh khó khăn

Xuân ấm 2019 hỗ trợ gia đình chính sách, nạn nhân thiên tai và trẻ em