'Nơi chim hạc cất cánh' - Chứng nhân văn hóa về một vùng đất

'Nơi chim hạc cất cánh' - Chứng nhân văn hóa về một vùng đất

Nếu biết nghệ sỹ nhiếp ảnh (NSNA) Trần Đàm trước khi cầm máy là một Trưởng phòng văn hóa, Thư ký tòa soạn...