Trần Phương Bình bị đề nghị án chung thân, Vũ 'nhôm' bị đề nghị 15 - 17 năm tù

Trần Phương Bình bị đề nghị án chung thân, Vũ 'nhôm' bị đề nghị 15 - 17 năm tù

Cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á nghẹn ngào xin lỗi các thuộc cấp

Cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á nghẹn ngào xin lỗi các thuộc cấp

Vũ 'nhôm' kêu oan, lấy tính mạng vợ con ra đảm bảo

Vũ 'nhôm' kêu oan, lấy tính mạng vợ con ra đảm bảo

Phan Văn Anh Vũ: 'Anh Trần Phương Bình bảo sao, bị cáo làm vậy'

Phan Văn Anh Vũ: 'Anh Trần Phương Bình bảo sao, bị cáo làm vậy'

Ông Trần Phương Bình lũng đoạn Ngân hàng Đông Á như thế nào?

Ông Trần Phương Bình lũng đoạn Ngân hàng Đông Á như thế nào?

Trần Phương Bình khai mua giúp Vũ 'nhôm' 13,4 triệu USD vì 'cảm thấy tội lỗi'

Trần Phương Bình khai mua giúp Vũ 'nhôm' 13,4 triệu USD vì 'cảm thấy tội lỗi'

Hành trình từ giáo viên trở thành lãnh đạo Ngân hàng Đông Á của ông Trần Phương Bình

Hành trình từ giáo viên trở thành lãnh đạo Ngân hàng Đông Á của ông Trần Phương Bình