Thành phố Thủ Đức dự kiến có hơn 900.000 cử tri đi bầu cử

Thành phố Thủ Đức dự kiến có hơn 900.000 cử tri đi bầu cử

Sáng 2/3, Ủy ban bầu cử TPHCM tổ chức họp phiên thứ 3 để nghe báo cáo tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị...
Thành phố Thủ Đức: Tạm dừng các hoạt động cưỡng chế để đón Tết

Thành phố Thủ Đức: Tạm dừng các hoạt động cưỡng chế để đón Tết

Bà Nguyễn Thị Lệ làm Chủ tịch Ủy ban bầu cử TPHCM

Bà Nguyễn Thị Lệ làm Chủ tịch Ủy ban bầu cử TPHCM

Bổ nhiệm Chánh văn phòng UBND TP Thủ Đức

Bổ nhiệm Chánh văn phòng UBND TP Thủ Đức

Công bố Quyết định thành lập Công an thành phố Thủ Đức

Công bố Quyết định thành lập Công an thành phố Thủ Đức

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu được điều động làm Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu được điều động làm Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức

Ngày đầu TP Thủ Đức hoạt động: Vẫn giải quyết công việc bình thường

Ngày đầu TP Thủ Đức hoạt động: Vẫn giải quyết công việc bình thường

TP.HCM: Người dân thành phố Thủ Đức đổi giấy tờ sẽ không tốn phí

TP.HCM: Người dân thành phố Thủ Đức đổi giấy tờ sẽ không tốn phí

Thành phố Thủ Đức kiện toàn các chức danh lãnh đạo

Thành phố Thủ Đức kiện toàn các chức danh lãnh đạo

Tiến hành bầu lãnh đạo chủ chốt chính quyền thành phố Thủ Đức

Tiến hành bầu lãnh đạo chủ chốt chính quyền thành phố Thủ Đức

Thành phố Thủ Đức có tân Chủ tịch 41 tuổi

Thành phố Thủ Đức có tân Chủ tịch 41 tuổi

Thành phố Thủ Đức có Chủ tịch 41 tuổi

Thành phố Thủ Đức có Chủ tịch 41 tuổi

Chính quyền thành phố Thủ Đức hoạt động từ ngày 22-1

Chính quyền thành phố Thủ Đức hoạt động từ ngày 22-1

Thành phố Thủ Đức dự kiến hoạt động từ ngày 7/2/2021

Thành phố Thủ Đức dự kiến hoạt động từ ngày 7/2/2021

Bộ máy hành chính nhà nước của thành phố Thủ Đức dự kiến hoạt động từ ngày 7-2

Bộ máy hành chính nhà nước của thành phố Thủ Đức dự kiến hoạt động từ ngày 7-2

Quy trình bỏ phiếu nhân sự thành phố Thủ Đức sẽ như thế nào?

Quy trình bỏ phiếu nhân sự thành phố Thủ Đức sẽ như thế nào?

Lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính đưa Thành phố Thủ Đức vào vận hành

Lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính đưa Thành phố Thủ Đức vào vận hành