HĐND 3 quận hợp thành TP Thủ Đức cần tăng việc giám sát

HĐND 3 quận hợp thành TP Thủ Đức cần tăng việc giám sát

Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP.HCM Phạm Đức Hải nhấn mạnh, các đại biểu HĐND quận Thủ Đức phải tập trung...
Chính quyền đô thị TP. HCM khác Hà Nội, Đà Nẵng thế nào?

Chính quyền đô thị TP. HCM khác Hà Nội, Đà Nẵng thế nào?

Bộ máy nhân sự của thành phố Thủ Đức gồm bao nhiều người?

Bộ máy nhân sự của thành phố Thủ Đức gồm bao nhiều người?

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa làm Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa làm Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa làm Giám đốc Sở Du lịch TPHCM

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa làm Giám đốc Sở Du lịch TPHCM

HĐND quận Thủ Đức thông qua nghị quyết thành lập thành phố Thủ Đức

HĐND quận Thủ Đức thông qua nghị quyết thành lập thành phố Thủ Đức

Thông qua nghị quyết thành lập thành phố Thủ Đức

Thông qua nghị quyết thành lập thành phố Thủ Đức

HĐND ba quận đồng ý lập thành phố Thủ Đức

HĐND ba quận đồng ý lập thành phố Thủ Đức

Thông qua nghị quyết thành lập thành phố Thủ Đức

Thông qua nghị quyết thành lập thành phố Thủ Đức

HĐND quận Thủ Đức thông qua nghị quyết thành lập Thành phố Thủ Đức

HĐND quận Thủ Đức thông qua nghị quyết thành lập Thành phố Thủ Đức

HĐND quận Thủ Đức thông qua chủ trương thành lập TP Thủ Đức

HĐND quận Thủ Đức thông qua chủ trương thành lập TP Thủ Đức

HĐND 3 quận họp bàn về TP Thủ Đức

HĐND 3 quận họp bàn về TP Thủ Đức

Hơn 97% cử tri quận Thủ Đức đồng ý với tên gọi Thành phố Thủ Đức

Hơn 97% cử tri quận Thủ Đức đồng ý với tên gọi Thành phố Thủ Đức

Tin bổ nhiệm lãnh đạo mới TP.HCM, Vĩnh Long, Kon Tum

Tin bổ nhiệm lãnh đạo mới TP.HCM, Vĩnh Long, Kon Tum

Miễn nhiệm hàng loạt lãnh đạo chủ chốt quận Thủ Đức, TPHCM

Miễn nhiệm hàng loạt lãnh đạo chủ chốt quận Thủ Đức, TPHCM

Tiến sĩ Trương Trung Kiên được bầu làm Chủ tịch UBND quận Thủ Đức

Tiến sĩ Trương Trung Kiên được bầu làm Chủ tịch UBND quận Thủ Đức

TP. HCM: Chân dung cán bộ 7X vừa được bầu làm Chủ tịch UBND quận Thủ Đức

TP. HCM: Chân dung cán bộ 7X vừa được bầu làm Chủ tịch UBND quận Thủ Đức

TP HCM: Ông Trương Trung Kiên làm Chủ tịch UBND quận Thủ Đức

TP HCM: Ông Trương Trung Kiên làm Chủ tịch UBND quận Thủ Đức

Tiến sĩ ngành quy hoạch được bầu làm Chủ tịch UBND quận Thủ Đức

Tiến sĩ ngành quy hoạch được bầu làm Chủ tịch UBND quận Thủ Đức

Ông Trương Trung Kiên được bầu giữ chức Chủ tịch UBND quận Thủ Đức, TPHCM

Ông Trương Trung Kiên được bầu giữ chức Chủ tịch UBND quận Thủ Đức, TPHCM

Quận Thủ Đức có tân Chủ tịch UBND quận

Quận Thủ Đức có tân Chủ tịch UBND quận

Ông Trương Trung Kiên được bầu giữ chức Chủ tịch Quận Thủ Đức

Ông Trương Trung Kiên được bầu giữ chức Chủ tịch Quận Thủ Đức

HĐND quận Thủ Đức bầu các chức danh chủ chốt của địa phương

HĐND quận Thủ Đức bầu các chức danh chủ chốt của địa phương

Ông Huỳnh Thanh Nhân giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ TP HCM

Ông Huỳnh Thanh Nhân giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ TP HCM

Bổ nhiệm Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM

Bổ nhiệm Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM

Điều động nhiều cán bộ cấp quận về Thành ủy TP.HCM

Điều động nhiều cán bộ cấp quận về Thành ủy TP.HCM

Điều động nhiều nhân sự từ các quận về Thành ủy TPHCM

Điều động nhiều nhân sự từ các quận về Thành ủy TPHCM

TP.HCM: Kỷ luật hàng loạt lãnh đạo Thủ Đức, Bình Chánh, Củ Chi

TP.HCM: Kỷ luật hàng loạt lãnh đạo Thủ Đức, Bình Chánh, Củ Chi

Hàng loạt lãnh đạo ở Thủ Đức, Bình Chánh, Củ Chi bị kỷ luật

Hàng loạt lãnh đạo ở Thủ Đức, Bình Chánh, Củ Chi bị kỷ luật

Vẫn nóng vụ KDC Hiệp Bình Chánh bị bán cho nhiều người

Vẫn nóng vụ KDC Hiệp Bình Chánh bị bán cho nhiều người

Thủ Đức: Cưỡng chế công trình vi phạm quy mô lớn ở Linh Đông

Thủ Đức: Cưỡng chế công trình vi phạm quy mô lớn ở Linh Đông

TPHCM: Nhiều đảng viên bị thi hành kỷ luật vì sai phạm

TPHCM: Nhiều đảng viên bị thi hành kỷ luật vì sai phạm

Cử tri TPHCM: Cán bộ xây nhà trái phép, sao không cưỡng chế?

Cử tri TPHCM: Cán bộ xây nhà trái phép, sao không cưỡng chế?

Xử nghiêm sai phạm để dẹp nạn vi phạm xây dựng tại TP HCM

Xử nghiêm sai phạm để dẹp nạn vi phạm xây dựng tại TP HCM

Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh: Nhiều cán bộ bị kỷ luật, trách nhiệm của Ban Thường vụ Quận ủy?

Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh: Nhiều cán bộ bị kỷ luật, trách nhiệm của Ban Thường vụ Quận ủy?

Quan quận, đại gia Sài Gòn ngang nhiên xây trái phép

Quan quận, đại gia Sài Gòn ngang nhiên xây trái phép

Nhận diện đúng 'bệnh công thần'

Nhận diện đúng 'bệnh công thần'

TP Hồ Chí Minh: Xây dựng không phép, Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức bị miễn nhiệm

TP Hồ Chí Minh: Xây dựng không phép, Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức bị miễn nhiệm

Phó chủ tịch quận ở TP.HCM xây dựng không phép có bị bãi nhiệm?

Phó chủ tịch quận ở TP.HCM xây dựng không phép có bị bãi nhiệm?

Miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức - TP HCM

Miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức - TP HCM

Miễn nhiệm Phó chủ tịch HĐND quận Thủ Đức xây nhà không phép

Bí thư Nhân: Người dân muốn có nhà ở, cán bộ phải trăn trở suy nghĩ

Bí thư Nhân: Người dân muốn có nhà ở, cán bộ phải trăn trở suy nghĩ

Miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức vì xây nhà không phép

Miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức vì xây nhà không phép

Phải chấn chỉnh ngay các điểm nóng xây dựng trái phép

Phải chấn chỉnh ngay các điểm nóng xây dựng trái phép

Miễn nhiệm 'quan quận' xây dựng công trình không phép ở Sài Gòn

Miễn nhiệm 'quan quận' xây dựng công trình không phép ở Sài Gòn