Hệ lụy quy hoạch treo tại TP.HCM: Một góc nhìn khác - Bài 3: Dân mất nhà, Nhà nước mất cán bộ

Hệ lụy quy hoạch treo tại TP.HCM: Một góc nhìn khác - Bài 3: Dân mất nhà, Nhà nước mất cán bộ

Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, tự rà soát bản thân và cả người nhà

Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, tự rà soát bản thân và cả người nhà

TP Hồ Chí Minh: Xử lý vụ xây dựng trái phép của Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận Thủ Đức

TP Hồ Chí Minh: Xử lý vụ xây dựng trái phép của Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận Thủ Đức

UBND TP.HCM chỉ thị: Trước tháng 12 phải xử lý tháo dỡ xong công trình sai phép tại Thủ Đức

UBND TP.HCM chỉ thị: Trước tháng 12 phải xử lý tháo dỡ xong công trình sai phép tại Thủ Đức

UBND TP HCM yêu cầu giải trình vì sao 'lọt' công trình không phép 'dính' ông Lê Hữu Thành

UBND TP HCM yêu cầu giải trình vì sao 'lọt' công trình không phép 'dính' ông Lê Hữu Thành

Đề nghị xử lý công trình vi phạm chậm nhất trước tháng 12

Đề nghị xử lý công trình vi phạm chậm nhất trước tháng 12

Vấn nạn xây dựng không phép, sai phép do người thực thi pháp luật chưa nghiêm

Vấn nạn xây dựng không phép, sai phép do người thực thi pháp luật chưa nghiêm

Truy trách nhiệm vụ Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức xây nhà không phép

Truy trách nhiệm vụ Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức xây nhà không phép

Yêu cầu báo cáo vụ bỏ lọt nhà không phép của phó chủ tịch HĐND quận

Yêu cầu báo cáo vụ bỏ lọt nhà không phép của phó chủ tịch HĐND quận

Xử lý các công trình xây trái phép tại Quận Thủ Đức: Mong đừng giơ cao đánh khẽ

Xử lý các công trình xây trái phép tại Quận Thủ Đức: Mong đừng giơ cao đánh khẽ

Sau vụ 'quan' quận xây không phép, Thủ Đức kiến nghị cưỡng chế 33 trường hợp

Sau vụ 'quan' quận xây không phép, Thủ Đức kiến nghị cưỡng chế 33 trường hợp

Tiếp tục tháo dỡ các công trình xây dựng không phép

Tiếp tục tháo dỡ các công trình xây dựng không phép

'Quan' Thủ Đức xây nhà không phép xin từ chức vì liêm sỉ hay hạ cánh an toàn?

'Quan' Thủ Đức xây nhà không phép xin từ chức vì liêm sỉ hay hạ cánh an toàn?

Làm rõ nguyên Chánh Thanh tra quận Thủ Đức can thiệp xử lý sai phạm

Làm rõ nguyên Chánh Thanh tra quận Thủ Đức can thiệp xử lý sai phạm

Phó chủ tịch HĐND quận Thủ Đức xin thôi việc vì xây dựng nhiều công trình trái phép

Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức xin thôi chức sau sai phạm xây dựng

Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức xin thôi chức sau sai phạm xây dựng

Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức xin từ chức vì xây công trình trái phép

Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức xin từ chức vì xây công trình trái phép

Ông Lê Hữu Thành xin thôi giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận

Ông Lê Hữu Thành xin thôi giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận

Quan quận xây dựng không phép xin nghỉ việc: 'Biết lỗi rồi'

Quan quận xây dựng không phép xin nghỉ việc: 'Biết lỗi rồi'

'Quan quận' của TP.HCM xây dựng công trình không phép xin từ chức sau khi bị kỷ luật

'Quan quận' của TP.HCM xây dựng công trình không phép xin từ chức sau khi bị kỷ luật

TP.HCM cưỡng chế công trình xây không phép của lãnh đạo quận Thủ Đức

TP.HCM cưỡng chế công trình xây không phép của lãnh đạo quận Thủ Đức

TP Hồ Chí Minh: Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức xin từ chức sau sai phạm xây dựng

TP Hồ Chí Minh: Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức xin từ chức sau sai phạm xây dựng

'Quan quận' Thủ Đức xin thôi chức sau xây dựng trái phép: 'Trốn tội' có thành công?

'Quan quận' Thủ Đức xin thôi chức sau xây dựng trái phép: 'Trốn tội' có thành công?

Nhà xưởng sai phép của gia đình Phó chủ tịch HĐND quận Thủ Đức

Nhà xưởng sai phép của gia đình Phó chủ tịch HĐND quận Thủ Đức

Xử lý kỷ luật Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức do xây nhà không phép

TP Hồ Chí Minh: Xem xét nguyện vọng xin thôi chức của Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận Thủ Đức

TP Hồ Chí Minh: Xem xét nguyện vọng xin thôi chức của Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận Thủ Đức

Xây nhà không phép, Phó chủ tịch HĐND quận Thủ Đức xin thôi chức

Xây nhà không phép, Phó chủ tịch HĐND quận Thủ Đức xin thôi chức

Lãnh đạo quận Thủ Đức nói gì khi Phó chủ tịch HĐND quận xin thôi chức?

Lãnh đạo quận Thủ Đức nói gì khi Phó chủ tịch HĐND quận xin thôi chức?

TP.HCM cưỡng chế công trình không phép của lãnh đạo quận Thủ Đức

TP.HCM cưỡng chế công trình không phép của lãnh đạo quận Thủ Đức

TP.HCM: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận Thủ Đức xin từ chức

TP.HCM: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận Thủ Đức xin từ chức

Xây nhà không phép, Phó chủ tịch HĐND quận Thủ Đức từ chức

Xây nhà không phép, Phó chủ tịch HĐND quận Thủ Đức từ chức

Phó chủ tịch HĐND quận Thủ Đức xin từ chức

Phó chủ tịch HĐND quận Thủ Đức xin từ chức

Gia đình xây dựng không phép, Phó chủ tịch HĐND quận Thủ Đức xin thôi chức

Gia đình xây dựng không phép, Phó chủ tịch HĐND quận Thủ Đức xin thôi chức

Phó Chủ tịch HĐND quận ở TPHCM xây dựng trái phép xin từ chức

Phó Chủ tịch HĐND quận ở TPHCM xây dựng trái phép xin từ chức

TP HCM: Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức xin từ chức vì xây dựng không phép

TP HCM: Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức xin từ chức vì xây dựng không phép

Kỷ luật Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức

Kỷ luật Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức

Kiểm tra, xử lý thông tin liên quan đến Trưởng phòng Tư pháp quận Thủ Đức

Kiểm tra, xử lý thông tin liên quan đến Trưởng phòng Tư pháp quận Thủ Đức

Phó chủ tịch HĐND quận Thủ Đức xin từ chức vì xây nhà không phép

Phó chủ tịch HĐND quận Thủ Đức xin từ chức vì xây nhà không phép

TP Hồ Chí Minh: Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức xin từ chức

TP Hồ Chí Minh: Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức xin từ chức

Phó chủ tịch HĐND quận Thủ Đức xây trái phép xin thôi chức

Phó chủ tịch HĐND quận Thủ Đức xây trái phép xin thôi chức

Sai phạm xây dựng tại quận Thủ Đức: Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức xin từ chức, nghỉ hưu sớm

Sai phạm xây dựng tại quận Thủ Đức: Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức xin từ chức, nghỉ hưu sớm

Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức Lê Hữu Thành xin thôi chức

Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức Lê Hữu Thành xin thôi chức

Phó chủ tịch HĐND quận Thủ Đức bị kỷ luật vì xây dựng công trình không phép ở TP.HCM

Phó chủ tịch HĐND quận Thủ Đức bị kỷ luật vì xây dựng công trình không phép ở TP.HCM

Kỷ luật 'quan quận' xây dựng công trình không phép ở Sài Gòn

Kỷ luật 'quan quận' xây dựng công trình không phép ở Sài Gòn

Kỷ luật Phó chủ tịch HĐND Thủ Đức vì xây nhà không phép

Kỷ luật Phó chủ tịch HĐND Thủ Đức vì xây nhà không phép

'Quan quận' xây dựng không phép ở Thủ Đức xin nghỉ việc

'Quan quận' xây dựng không phép ở Thủ Đức xin nghỉ việc

Cán bộ xây dựng không phép ở quận Thủ Đức xin thôi chức

Cán bộ xây dựng không phép ở quận Thủ Đức xin thôi chức

Nhà xưởng không phép của 'quan' quận Thủ Đức chỉ tháo dỡ… cầm chừng

Nhà xưởng không phép của 'quan' quận Thủ Đức chỉ tháo dỡ… cầm chừng

TPHCM chậm tháo dỡ 7 công trình vi phạm tại quận Thủ Đức

TPHCM chậm tháo dỡ 7 công trình vi phạm tại quận Thủ Đức

Xử lý thêm 2 công trình liên quan Phó chủ tịch HĐND quận Thủ Đức

Xử lý thêm 2 công trình liên quan Phó chủ tịch HĐND quận Thủ Đức

Vì sao mới tháo dỡ 1 trong 7 công trình liên quan Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức?

Vì sao mới tháo dỡ 1 trong 7 công trình liên quan Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức?

Phó chủ tịch HĐND Thủ Đức tự tháo dỡ công trình không phép

Phó chủ tịch HĐND Thủ Đức tự tháo dỡ công trình không phép

Phó Chủ tịch HĐNĐ quận Thủ Đức tháo dỡ 7 công trình vi phạm của gia đình

Phó Chủ tịch HĐNĐ quận Thủ Đức tháo dỡ 7 công trình vi phạm của gia đình

Chấn chỉnh từ đâu?

TP HCM: Chỉ đạo xử lý nghiêm công trình vi phạm

TP HCM: Chỉ đạo xử lý nghiêm công trình vi phạm

Cán bộ như thế - 'giữ' làm gì?

Cán bộ như thế - 'giữ' làm gì?

Khi bí thư TP.HCM truy vấn về nhà trái phép

Khi bí thư TP.HCM truy vấn về nhà trái phép

Để dân nghe, dân tin

Sai phạm như ông, sao không cách chức?

Ngăn 'xử' nhà không phép của Phó Chủ tịch HĐND, Bí thư quận Thủ Đức nói gì?

Ngăn 'xử' nhà không phép của Phó Chủ tịch HĐND, Bí thư quận Thủ Đức nói gì?

Lãnh đạo làm công trình trái phép: Biểu hiện tham nhũng

Lãnh đạo làm công trình trái phép: Biểu hiện tham nhũng

Phản hồi về 7 công trình xây trái phép của lãnh đạo Q.Thủ Đức

Phản hồi về 7 công trình xây trái phép của lãnh đạo Q.Thủ Đức

TP. Hồ Chí Minh: Đảm bảo 100% công trình vi phạm trật tự xây dựng được phát hiện, xử lý ngay từ đầu

TP. Hồ Chí Minh: Đảm bảo 100% công trình vi phạm trật tự xây dựng được phát hiện, xử lý ngay từ đầu

Điều cần thiết để giảm giờ làm cho người lao động

Điều cần thiết để giảm giờ làm cho người lao động

Sở Xây dựng trả lời về vụ xây không phép của cán bộ ở Thủ Đức

Sở Xây dựng trả lời về vụ xây không phép của cán bộ ở Thủ Đức

Thực hư nguyên chủ tịch phường Hiệp Bình Chánh bị 'quan' quận Thủ Đức trù dập?

Thực hư nguyên chủ tịch phường Hiệp Bình Chánh bị 'quan' quận Thủ Đức trù dập?

Phó Chủ tịch quận Thủ Đức chiêu trò gì xây tận 7 công trình sai phạm ở TP HCM?

Phó Chủ tịch quận Thủ Đức chiêu trò gì xây tận 7 công trình sai phạm ở TP HCM?

Cán bộ mà vi phạm thì làm sao đi giám sát, vận động người khác?

Cán bộ mà vi phạm thì làm sao đi giám sát, vận động người khác?

'Quên' thanh tra nhà xưởng không phép của người nhà Phó chủ tịch HĐND

'Quên' thanh tra nhà xưởng không phép của người nhà Phó chủ tịch HĐND

TP.HCM: Cưỡng chế các công trình sai phạm nghiêm trọng ở Thủ Đức và quận 5

TP.HCM: Cưỡng chế các công trình sai phạm nghiêm trọng ở Thủ Đức và quận 5

Phải xử lý nghiêm Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận Thủ Đức xây dựng công trình không phép

Phải xử lý nghiêm Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận Thủ Đức xây dựng công trình không phép

Người nhà quan quận Thủ Đức ra điều kiện tháo dỡ xưởng không phép

Người nhà quan quận Thủ Đức ra điều kiện tháo dỡ xưởng không phép

7 công trình sai phạm của Phó chủ tịch quận Thủ Đức sẽ bị xử lý thế nào?

7 công trình sai phạm của Phó chủ tịch quận Thủ Đức sẽ bị xử lý thế nào?

Công trình trái phép trên khu đất 5.800m2 của 'quan' quận Thủ Đức và người thân

Công trình trái phép trên khu đất 5.800m2 của 'quan' quận Thủ Đức và người thân

Em gái Phó chủ tịch HĐND quận Thủ Đức nói gì về nhà xưởng không phép?

Em gái Phó chủ tịch HĐND quận Thủ Đức nói gì về nhà xưởng không phép?

Khi 'quan quận' xây nhà

Chủ tịch TP.HCM chỉ đạo khẩn vụ lãnh đạo quận xây nhà không phép

Chủ tịch TP.HCM chỉ đạo khẩn vụ lãnh đạo quận xây nhà không phép

Cán bộ, đảng viên không gương mẫu thì nói ai nghe!

Cán bộ, đảng viên không gương mẫu thì nói ai nghe!

Bí thư Thành ủy chỉ đạo xử lý trách nhiệm những cán bộ có liên quan

Bí thư Thành ủy chỉ đạo xử lý trách nhiệm những cán bộ có liên quan

Công trình không phép của Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức và người thân

Công trình không phép của Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức và người thân

Xây dựng không phép 'không nhân nhượng, xử lý nghiêm khắc, có kỷ cương'

Xây dựng không phép 'không nhân nhượng, xử lý nghiêm khắc, có kỷ cương'

TP.HCM quyết xử nghiêm lãnh đạo quận Thủ Đức xây nhà không phép

TP.HCM quyết xử nghiêm lãnh đạo quận Thủ Đức xây nhà không phép

TPHCM cưỡng chế công trình xây dựng trái phép nghiêm trọng để làm điểm

TPHCM cưỡng chế công trình xây dựng trái phép nghiêm trọng để làm điểm

Cựu chủ tịch phường ở TP.HCM tố bị mất chức vì xử lý nhà không phép

Cựu chủ tịch phường ở TP.HCM tố bị mất chức vì xử lý nhà không phép

Quận Thủ Đức bổ nhiệm chánh thanh tra xây dựng không phép lên làm trưởng phòng tư pháp đúng quy trình?

Quận Thủ Đức bổ nhiệm chánh thanh tra xây dựng không phép lên làm trưởng phòng tư pháp đúng quy trình?