Hà Nội, Quảng Nam, Đồng Nai bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo mới

Hà Nội, Quảng Nam, Đồng Nai bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo mới

TP. Hà Nội và các tỉnh Quảng Nam, Đồng Nai vừa đồng loạt kiện toàn công tác nhân sự, công bố và trao quyết...
Đồng chí Đàm Công Lợi làm Phó Bí thư Huyện ủy Quốc Oai

Đồng chí Đàm Công Lợi làm Phó Bí thư Huyện ủy Quốc Oai

Giới thiệu 71 người ứng cử đại biểu HĐND huyện Quốc Oai nhiệm kỳ 2021-2026

Giới thiệu 71 người ứng cử đại biểu HĐND huyện Quốc Oai nhiệm kỳ 2021-2026

HĐND huyện Quốc Oai: Xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của cử tri

HĐND huyện Quốc Oai: Xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của cử tri

Hà Nội thay đổi một loạt lãnh đạo chủ chốt

Hà Nội thay đổi một loạt lãnh đạo chủ chốt

Ông Phùng Văn Dũng làm Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội

Ông Phùng Văn Dũng làm Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội

Ông Phùng Văn Dũng được bổ nhiệm làm Phó Trưởng ban Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội

Ông Phùng Văn Dũng được bổ nhiệm làm Phó Trưởng ban Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội

Công bố quyết định về công tác cán bộ tại Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội

Công bố quyết định về công tác cán bộ tại Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội

Hà Nội bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Lưu làm Giám đốc Sở Tài chính

Hà Nội bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Lưu làm Giám đốc Sở Tài chính

Hà Nội: Giám đốc Sở Tài chính làm Bí thư quận ủy Thanh Xuân

Hà Nội: Giám đốc Sở Tài chính làm Bí thư quận ủy Thanh Xuân

Điều động đồng chí Phùng Văn Dũng làm Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội

Điều động đồng chí Phùng Văn Dũng làm Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội

Chung sức xây dựng Quốc Oai phát triển bền vững

Chung sức xây dựng Quốc Oai phát triển bền vững

Quốc Oai sẵn sàng tổ chức thành công đại hội

Quốc Oai sẵn sàng tổ chức thành công đại hội

Quốc Oai: Tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 đạt gần 1.600 tỷ đồng

Quốc Oai: Tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 đạt gần 1.600 tỷ đồng