Ông Phan Việt Cường tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

Ông Phan Việt Cường tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

Ông Phan Việt Cường được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy; ông Lê Văn Dũng, Lê Trí Thanh được bầu giữ chức Phó...
Ông Lê Văn Dũng chính thức giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

Ông Lê Văn Dũng chính thức giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

Ông Lê Văn Dũng giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam

Ông Lê Văn Dũng giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam

Đồng chí Lê Văn Dũng được Ban Bí thư chuẩn y giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam

Công bố quyết định nhân sự Quảng Nam của Ban Bí thư

Công bố quyết định nhân sự Quảng Nam của Ban Bí thư

Tân Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam là ai?

Tân Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam là ai?

Ông Lê Văn Dũng giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam

Công bố quyết định nhân sự của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Quảng Nam: Trưởng Ban Tổ chức được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy