Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chúc mừng lễ Vu Lan - báo hiếu PL 2564 - DL 2020

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chúc mừng lễ Vu Lan

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chúc mừng lễ Vu Lan

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chúc mừng lễ Vu lan

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chúc mừng lễ Vu lan

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chúc mừng Lễ Vu lan

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chúc mừng Lễ Vu lan

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình chúc mừng đại lễ Vu Lan

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình chúc mừng đại lễ Vu Lan

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chúc mừng lễ Vu Lan báo hiếu

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chúc mừng lễ Vu Lan - báo hiếu

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thăm, chúc mừng Vu lan báo hiếu

Tam Chúc bừng sáng trong đêm hoa đăng cầu nguyện hòa bình thế giới