Những lần hành khách Việt uy hiếp an toàn bay

Những lần hành khách Việt uy hiếp an toàn bay

Sự việc đốt giấy trên chuyến bay VN243 ngày 2/11 từ Hà Nội đi TP.HCM không phải lần đầu an toàn bay bị ảnh...