Thomas Cook và hành trình sụp đổ của một đế chế

Thomas Cook và hành trình sụp đổ của một đế chế

Công ty con của Thomas Cook phá sản, hàng trăm ngàn du khách có thể bị ảnh hưởng

Công ty con của Thomas Cook phá sản, hàng trăm ngàn du khách có thể bị ảnh hưởng

Công ty con đầu tiên của Thomas Cook tuyên bố phá sản

Công ty con đầu tiên của Thomas Cook tuyên bố phá sản

Một công ty con của 'đại gia' Thomas Cook tuyên bố phá sản

Một công ty con của 'đại gia' Thomas Cook tuyên bố phá sản

Quyết sách sai lầm nào đã 'khai tử' hãng du lịch 178 năm tuổi?

Quyết sách sai lầm nào đã 'khai tử' hãng du lịch 178 năm tuổi?

Máy bay chuyển hướng vì cà phê đổ

Máy bay chuyển hướng vì cà phê đổ

Một ly cà phê làm khoang lái máy bay... bốc khói

Một ly cà phê làm khoang lái máy bay... bốc khói

Phi công lỡ tay, máy bay chở gần 400 khách phải hạ cánh gấp

Phi công lỡ tay, máy bay chở gần 400 khách phải hạ cánh gấp

Máy bay chuyển hướng vì phi công làm đổ cà phê

Máy bay chuyển hướng vì phi công làm đổ cà phê

Phi công làm đổ cà phê trong buồng máy, tàu bay chở 326 hành khách phải quay đầu

Phi công làm đổ cà phê trong buồng máy, tàu bay chở 326 hành khách phải quay đầu