Xây dựng mô hình giúp đồng bào phát triển kinh tế

Xây dựng mô hình giúp đồng bào phát triển kinh tế

Khảo sát điều kiện thổ nhưỡng, hoàn cảnh gia đình để tư vấn, trồng những loại cây phù hợp đang là hướng đi...
Tuyên truyền, vận động tham gia bảo đảm TTATGT, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững

Tuyên truyền, vận động tham gia bảo đảm TTATGT, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững

Nhận đỡ đầu, trao tặng tiền hỗ trợ cho học sinh mồ côi

Nhận đỡ đầu, trao tặng tiền hỗ trợ cho học sinh mồ côi

Lắng nghe dân để giám sát, phản biện hiệu quả

Lắng nghe dân để giám sát, phản biện hiệu quả

Huyện Thường Xuân (Thanh Hóa): Xưởng than hành dân

Huyện Thường Xuân (Thanh Hóa): Xưởng than hành dân

Bình yên ở tuyến đường biên hữu nghị

Xưởng than vẫn đỏ lửa khi bị dừng hoạt động

Phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên xây dựng nông thôn mới

Thung lũng trường thọ