Nam thanh niên 'xách' theo súng đi... tìm việc làm

Nam thanh niên 'xách' theo súng đi... tìm việc làm

Người đàn ông khai nhặt được khẩu súng gần khách sạn Biển Bắc!

Người đàn ông khai nhặt được khẩu súng gần khách sạn Biển Bắc!

9X 'găm' súng đi tìm việc làm thêm

9X 'găm' súng đi tìm việc làm thêm

Bắt nam thanh niên mang súng đi tìm việc làm ở Quảng Ninh

Bắt nam thanh niên mang súng đi tìm việc làm ở Quảng Ninh

Phát hiện khách đi taxi mang theo súng ngắn

Phát hiện khách đi taxi mang theo súng ngắn

Quảng Ninh: Phát hiện khách đi taxi mang theo súng bất hợp pháp

Quảng Ninh: Phát hiện khách đi taxi mang theo súng bất hợp pháp

Cầu kỳ săn cù kỳ - loài hải sản giá trị vô song ở biển Quảng Ninh

Cầu kỳ săn cù kỳ - loài hải sản giá trị vô song ở biển Quảng Ninh