137 nhân viên y tế đột nhiên mất việc: 2 sở thực hiện trái quy định

137 nhân viên y tế đột nhiên mất việc: 2 sở thực hiện trái quy định

Nhiều sai phạm cần được khắc phục

Nhiều sai phạm cần được khắc phục

Sự thật về '137 cán bộ viên chức' y tế tỉnh Lai Châu bất ngờ mất việc

Sự thật về '137 cán bộ viên chức' y tế tỉnh Lai Châu bất ngờ mất việc

Nhiều sai sót trong chấm dứt hợp đồng lao động của ngành Y tế Lai Châu

Nhiều sai sót trong chấm dứt hợp đồng lao động của ngành Y tế Lai Châu

Lai Châu thông tin việc chấm dứt hợp đồng 137 nhân viên y tế

Lai Châu thông tin về việc chấm dứt hợp đồng đối với 137 nhân viên y tế

Lai Châu thông tin về việc chấm dứt hợp đồng đối với 137 nhân viên y tế

137 nhân viên ngành y tế Lai Châu mất việc: Giám đốc Sở Y tế nói gì?

137 nhân viên ngành y tế Lai Châu mất việc: Giám đốc Sở Y tế nói gì?

Bổ nhiệm nhân sự chủ chốt 20 địa phương

Bổ nhiệm nhân sự chủ chốt 20 địa phương

Công bố quyết định cán bộ của Bộ Công an

Công bố quyết định cán bộ của Bộ Công an

Điều động, bổ nhiệm nhân sự tỉnh Lai Châu

Điều động, bổ nhiệm nhân sự tỉnh Lai Châu