Khởi tố nguyên giám đốc VP đăng ký đất đai huyện Chư Sê

Khởi tố nguyên giám đốc VP đăng ký đất đai huyện Chư Sê

Nhiều cán bộ bị khởi tố

Nhiều cán bộ bị khởi tố

Gia Lai: Chánh văn phòng UBND huyện Chư Sê bị khởi tố

Gia Lai: Chánh văn phòng UBND huyện Chư Sê bị khởi tố

Khởi tố Chánh văn phòng UBND huyện và hàng loạt cán bộ liên quan vì sai phạm

Khởi tố Chánh văn phòng UBND huyện và hàng loạt cán bộ liên quan vì sai phạm

Bốn cán bộ bị khởi tố vì liên quan lừa đảo đất đai

Bốn cán bộ bị khởi tố vì liên quan lừa đảo đất đai

Chánh Văn phòng bị khởi tố, UBND huyện đề nghị xem xét lại

Chánh Văn phòng bị khởi tố, UBND huyện đề nghị xem xét lại

Gia Lai: Lý do khởi tố Chánh văn phòng UBND huyện Chư Sê

Gia Lai: Lý do khởi tố Chánh văn phòng UBND huyện Chư Sê

Khởi tố Chánh văn phòng UBND huyện Chư Sê

Khởi tố Chánh văn phòng UBND huyện Chư Sê

Khởi tố 4 cán bộ liên quan lừa đảo đất đai ở Gia Lai

Khởi tố 4 cán bộ liên quan lừa đảo đất đai ở Gia Lai

Khởi tố Chánh Văn phòng UBND huyện Chư Sê

Khởi tố Chánh Văn phòng UBND huyện Chư Sê

Khởi tố nguyên Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai ở Gia Lai

Khởi tố nguyên Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai ở Gia Lai