Ban Bí thư bổ nhiệm trợ lý Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ

Ban Bí thư bổ nhiệm trợ lý cho tân Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ

Ban Bí thư bổ nhiệm trợ lý cho tân Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ

Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ: Nêu cao tinh thần đoàn kết, xây dựng Thủ đô phát triển bền vững

Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ: Nêu cao tinh thần đoàn kết, xây dựng Thủ đô phát triển bền vững

Tân Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ: Vinh dự lớn, trách nhiệm nặng nề

Tân Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ: Vinh dự lớn, trách nhiệm nặng nề

Phát biểu nhậm chức của tân Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ

Phát biểu nhậm chức của tân Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm Bí thư Thành ủy Hà Nội

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm Bí thư Thành ủy Hà Nội

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm bí thư Thành ủy Hà Nội