'Đầu độc' người dân, phạt Công ty RTD hơn 600 triệu đồng

'Đầu độc' người dân, phạt Công ty RTD hơn 600 triệu đồng

Gây ô nhiễm, Công ty Hòa Phát Bắc Giang bị phạt hơn 300 triệu đồng

Gây ô nhiễm, Công ty Hòa Phát Bắc Giang bị phạt hơn 300 triệu đồng

Bắc Giang: Xử phạt doanh nghiệp chăn nuôi Hòa Phát xả thải trộm

Bắc Giang: Xử phạt doanh nghiệp chăn nuôi Hòa Phát xả thải trộm

Xử phạt gần 1 tỷ đồng đối với 2 doanh nghiệp chăn nuôi xả thải vượt ngưỡng

Xử phạt gần 1 tỷ đồng đối với 2 doanh nghiệp chăn nuôi xả thải vượt ngưỡng

Xả thải trộm, hai doanh nghiệp bị phạt gần 1 tỷ đồng

Xả thải trộm, hai doanh nghiệp bị phạt gần 1 tỷ đồng

Xả thải trộm, hai doanh nghiệp bị phạt gần 1 tỷ đồng

Xả thải trộm, hai doanh nghiệp bị phạt gần 1 tỷ đồng

Xả thải trộm, hai doanh nghiệp bị phạt gần 1 tỷ đồng

Xả thải trộm, hai doanh nghiệp bị phạt gần 1 tỷ đồng

2 doanh nghiệp chăn nuôi xả thải ra môi trường bị phạt gần 1 tỷ

2 doanh nghiệp chăn nuôi xả thải ra môi trường bị phạt gần 1 tỷ

Cần quyết liệt xử lý hai doanh nghiệp nuôi lợn ở Bắc Giang gây ô nhiễm

Cần quyết liệt xử lý hai doanh nghiệp nuôi lợn ở Bắc Giang gây ô nhiễm

Người dân khốn khổ vì trang trại chăn nuôi lợn của Công ty Hòa Phát Bắc Giang

Người dân khốn khổ vì trang trại chăn nuôi lợn của Công ty Hòa Phát Bắc Giang