Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Giáng sinh ở TP.HCM

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Giáng sinh ở TP.HCM

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Tòa tổng giám mục Tổng giáo phận TPHCM dịp Giáng sinh

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Tòa tổng giám mục Tổng giáo phận TPHCM dịp Giáng sinh

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Giáng sinh đồng bào công giáo TPHCM

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Giáng sinh đồng bào công giáo TPHCM

Trực tiếp lễ rước Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

Trực tiếp lễ rước Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

Tổng giám mục Bùi Văn Đọc qua lời kể của người 'thân cận' nhất

Tổng giám mục Bùi Văn Đọc qua lời kể của người 'thân cận' nhất

Đức Tổng Phaolô luôn giữ tinh thần đối thoại cứu độ

Đức Tổng Phaolô luôn giữ tinh thần đối thoại cứu độ

Hàng nghìn giáo dân dự lễ an táng cố Tổng giám mục Phaolo Bùi Văn Đọc

Hàng nghìn giáo dân dự lễ an táng cố Tổng giám mục Phaolo Bùi Văn Đọc

Dòng người đưa tiễn linh cữu cố Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

Dòng người đưa tiễn linh cữu cố Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

Trực tiếp lễ rước Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

Trực tiếp lễ rước Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

Nghìn người dự thánh lễ cố Tổng giám mục Bùi Văn Đọc ở Nhà thờ Đức Bà

Nghìn người dự thánh lễ cố Tổng giám mục Bùi Văn Đọc ở Nhà thờ Đức Bà

Hàng ngàn người dự Thánh lễ phát tang Đức Tổng Phaolô

Hàng ngàn người dự Thánh lễ phát tang Đức Tổng Phaolô

Hành trình trọn vẹn của Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

Hành trình trọn vẹn của Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

Tâm nguyện của cố Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc về Nhà thờ Đức Bà

Tâm nguyện của cố Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc về Nhà thờ Đức Bà

Tối nay, linh cữu Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc sẽ về đến TP HCM

Tối nay, linh cữu Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc sẽ về đến TP HCM

Tổng giám mục Bùi Văn Đọc qua lời kể của người 'thân cận' nhất

Tổng giám mục Bùi Văn Đọc qua lời kể của người 'thân cận' nhất

Cử hành lễ tang Đức Tổng giám mục giáo phận TP.HCM Bùi Văn Đọc

Cử hành lễ tang Đức Tổng giám mục giáo phận TP.HCM Bùi Văn Đọc

Linh cữu Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc được đưa về TP.HCM an táng

Linh cữu Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc được đưa về TP.HCM an táng