Chỉ được điều chỉnh hợp đồng trọn gói với các công việc ngoài thiết kế

Chỉ được điều chỉnh hợp đồng trọn gói với các công việc ngoài thiết kế

Đối với hợp đồng thi công xây dựng trọn gói, chỉ được điều chỉnh hợp đồng cho những khối lượng công việc bổ...
Bộ Tài chính yêu cầu các hãng hàng không thực hiện việc niêm yết giá vé theo quy định

Bộ Tài chính yêu cầu các hãng hàng không thực hiện việc niêm yết giá vé theo quy định

Niêm yết giá vé máy bay: Bộ Tài chính yêu cầu cần rõ ràng, minh bạch

Tranh cãi về niêm yết giá vé máy bay, Bộ Tài chính nói gì?

Tranh cãi về niêm yết giá vé máy bay, Bộ Tài chính nói gì?

'Nội chiến' hiển thị giá vé tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam

'Nội chiến' hiển thị giá vé tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam

Niêm yết giá vé máy bay: Vietjet 'tố ngược' Vietnam Airlines không minh bạch

Niêm yết giá vé máy bay: Vietjet 'tố ngược' Vietnam Airlines không minh bạch

Vietjet: 'Niêm yết giá vé máy bay gộp là không minh bạch'

Vietjet: 'Niêm yết giá vé máy bay gộp là không minh bạch'

Vietjet Air: Niêm yết giá vé như Vietnam Airlines không minh bạch

Vietjet Air: Niêm yết giá vé như Vietnam Airlines không minh bạch

Đánh giá lại tài sản theo chuẩn mực kế toán quốc tế và vấn đề đặt ra đối với Việt Nam

Đánh giá lại tài sản theo chuẩn mực kế toán quốc tế và vấn đề đặt ra đối với Việt Nam