Gene Solutions triển khai chương trình xét nghiệm gen miễn phí tại 100 bệnh viện

Gene Solutions triển khai chương trình xét nghiệm gen miễn phí tại 100 bệnh viện

Với mong muốn nâng cao nhận thức của người dân về căn bệnh di truyền Thalassemia (còn gọi là tan máu bẩm...
5.000 xét nghiệm miễn phí tầm soát bệnh tan máu bẩm sinh dành cho thai phụ

5.000 xét nghiệm miễn phí tầm soát bệnh tan máu bẩm sinh dành cho thai phụ

Bệnh viện ĐH Y Dược khai trương phòng khám tư vấn di truyền

Bệnh viện ĐH Y Dược khai trương phòng khám tư vấn di truyền

Hanwha Life Việt Nam ký kết hợp tác chiến lược cùng Lotte Finance và Gene Solutions

Hanwha Life Việt Nam ký kết hợp tác chiến lược cùng Lotte Finance và Gene Solutions

Hanwha Life Việt Nam hợp tác chiến lược cùng LOTTE Finance và Gene Solutions

Hanwha Life Việt Nam hợp tác chiến lược cùng LOTTE Finance và Gene Solutions

Giải mã bí ẩn ung thư 'truyền đời' qua… xét nghiệm gen

Giải mã bí ẩn ung thư 'truyền đời' qua… xét nghiệm gen

Vai trò của xét nghiệm gen trong tầm soát nguy cơ ung thư di truyền

Vai trò của xét nghiệm gen trong tầm soát nguy cơ ung thư di truyền

Kết hợp hai xét nghiệm di truyền quan trọng cho thai phụ

Kết hợp hai xét nghiệm di truyền quan trọng cho thai phụ

XÉT NGHIỆM GEN MIỄN PHÍ CHO CÁC THAI PHỤ CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

XÉT NGHIỆM GEN MIỄN PHÍ CHO CÁC THAI PHỤ CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

Thai phụ ở Bình Dương lần đầu tiên được xét nghiệm gen trước khi sinh

Thai phụ ở Bình Dương lần đầu tiên được xét nghiệm gen trước khi sinh

Dự án gen 'Vì thế hệ trẻ thơ không bệnh di truyền'

Dự án gen 'Vì thế hệ trẻ thơ không bệnh di truyền'

Các cặp vợ chồng nên xét nghiệm bệnh lặn đơn gen trước khi sinh con

Các cặp vợ chồng nên xét nghiệm bệnh lặn đơn gen trước khi sinh con

Xét nghiệm gien miễn phí cho thai phụ gặp khó vùng sông nước Cà Mau

Xét nghiệm gien miễn phí cho thai phụ gặp khó vùng sông nước Cà Mau

Thai phụ khó khăn được xét nghiệm gen miễn phí để 'xóa' nỗi lo trẻ dị tật

Thai phụ khó khăn được xét nghiệm gen miễn phí để 'xóa' nỗi lo trẻ dị tật

Xét nghiệm gen miễn phí cho thai phụ yếu thế ở Bình Dương, Cà Mau

Xét nghiệm gen miễn phí cho thai phụ yếu thế ở Bình Dương, Cà Mau

Thai phụ yếu thế ở Bình Dương, Cà Mau được thực hiện xét nghiệm gen miễn phí

Thai phụ yếu thế ở Bình Dương, Cà Mau được thực hiện xét nghiệm gen miễn phí

Lý do các cặp vợ chồng cần xét nghiệm bệnh lặn đơn gen trước khi sinh con

Lý do các cặp vợ chồng cần xét nghiệm bệnh lặn đơn gen trước khi sinh con

Thai phụ có hoàn cảnh khó khăn ở Bình Dương, Cà Mau được xét nghiệm gen miễn phí

Thai phụ có hoàn cảnh khó khăn ở Bình Dương, Cà Mau được xét nghiệm gen miễn phí

2 xét nghiệm di truyền quan trọng thai phụ nào cũng cần biết

2 xét nghiệm di truyền quan trọng thai phụ nào cũng cần biết

Xét nghiệm NIPT di truyền dị tật trong thai kỳ

Xét nghiệm NIPT di truyền dị tật trong thai kỳ

Xu hướng mới trong xét nghiệm di truyền trong chăm sóc sức khỏe sinh sản phụ nữ

Xu hướng mới trong xét nghiệm di truyền trong chăm sóc sức khỏe sinh sản phụ nữ