Samsung dọn hàng tồn, Galaxy Watch giảm giá gần 3,5 triệu đồng

Galaxy Watch phiên bản 42 mm được giảm 3,4 triệu đồng, còn 3,6 triệu đồng. Chương trình áp dụng tại một số hệ thống ở TP.HCM.