Hiệu quả 'Mỗi tuần một điều luật'

Hiệu quả 'Mỗi tuần một điều luật'

Đại đội Trinh sát và Đại đội Thiết giáp (Phòng Tham mưu) luôn là lá cờ đầu trong Phong trào Thi đua Quyết...

Ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật trong quân đội năm 2021

Quân đội đi đầu trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và gương mẫu chấp hành pháp luật

Quân đội đi đầu trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và gương mẫu chấp hành pháp luật

Chuyển đổi số trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật

Chuyển đổi số trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật

Sở Tư pháp Cà Mau: Nỗ lực nâng cao chất lượng các dịch vụ công

Sở Tư pháp Cà Mau: Nỗ lực nâng cao chất lượng các dịch vụ công

541 xã, phường, thị trấn được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

541 xã, phường, thị trấn được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Hà Nội: 34 đơn vị xếp loại xuất sắc trong phổ biến giáo dục pháp luật

Hà Nội: 34 đơn vị xếp loại xuất sắc trong phổ biến giáo dục pháp luật

Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật

Nghệ An: Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Luật phòng chống rượu bia

Nghệ An: Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Luật phòng chống rượu bia

Sở Nội vụ: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Sở Nội vụ: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Bài 2: Muốn giảng hay, giáo dục khéo phải có cán bộ giỏi

Bài 2: Muốn giảng hay, giáo dục khéo phải có cán bộ giỏi

Bài 1: Dạy những điều bộ đội cần

Bài 1: Dạy những điều bộ đội cần

Bộ Quốc phòng tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả Luật Tiếp cận thông tin

Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân: Điểm sáng toàn quân trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân: Điểm sáng toàn quân trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Tuyên truyền, phổ biến, GDPL cho cư dân biên giới, hải đảo

Tuyên truyền, phổ biến, GDPL cho cư dân biên giới, hải đảo

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư

Triển khai đồng bộ, toàn diện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Triển khai đồng bộ, toàn diện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

BĐBP tỉnh Nam Định thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

BĐBP tỉnh Nam Định thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng biên giới, hải đảo

Hội nghị phổ biến GDPL cho người dân vùng biên giới, biển đảo

Hội nghị phổ biến GDPL cho người dân vùng biên giới, biển đảo

Bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ đoàn Cơ quan TCCT

Bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ đoàn Cơ quan TCCT