PV Gas South ra mắt sản phẩm mới Gas Dầu khí

Ngày 1-8, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Kinh doanh khí Miền Nam (PV Gas South) đã tổ chức buổi họp...