'Thế cờ EVFTA' của hàng hiệu

'Thế cờ EVFTA' của hàng hiệu

Trong khi EVFTA mang lại nhiều kỳ vọng cho dệt may xuất khẩu, các thương hiệu thời trang trong nước lại có...
Phú Quốc: Khu phi thuế quan hơn 6.800 tỷ sẽ chỉ định công ty ông Johnathan Hạnh Nguyễn đầu tư

Phú Quốc: Khu phi thuế quan hơn 6.800 tỷ sẽ chỉ định công ty ông Johnathan Hạnh Nguyễn đầu tư

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn rót hơn 6.800 tỷ đồng xây khu phi thuế quan tại Phú Quốc

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn rót hơn 6.800 tỷ đồng xây khu phi thuế quan tại Phú Quốc

'Ông trùm hàng hiệu' từ chối hợp tác xây khu miễn thuế với Trung Nam Land

'Ông trùm hàng hiệu' từ chối hợp tác xây khu miễn thuế với Trung Nam Land

Vì sao nhà chồng Hà Tăng dừng kế hoạch đầu tư khu phi thuế quan ở dự án của Trung Nam Group?

Vì sao nhà chồng Hà Tăng dừng kế hoạch đầu tư khu phi thuế quan ở dự án của Trung Nam Group?

Tỷ phú hàng hiệu đề xuất xây dựng dự án khu phi thuế quan 10.000 tỷ đồng ở Đà Nẵng

Tỷ phú hàng hiệu đề xuất xây dựng dự án khu phi thuế quan 10.000 tỷ đồng ở Đà Nẵng