'Vua hàng hiệu' mất hợp đồng lớn vì lộ tin; đại gia giải trí chịu cú sốc lớn nhất sau 41 năm

'Vua hàng hiệu' mất hợp đồng lớn vì lộ tin; đại gia giải trí chịu cú sốc lớn nhất sau 41 năm

Thương vụ đầu tư khu phi thuế quan nghìn tỷ: 'Vua hàng hiệu' dừng đàm phán

Thương vụ đầu tư khu phi thuế quan nghìn tỷ: 'Vua hàng hiệu' dừng đàm phán

'Vua hàng hiệu' Johnathan Hạnh Nguyễn không đầu tư khu phi thuế quan tại Golden Hill

'Vua hàng hiệu' Johnathan Hạnh Nguyễn không đầu tư khu phi thuế quan tại Golden Hill

Đàm phán bất thành, Johnathan Hạnh Nguyễn đề nghị Đà Nẵng giới thiệu đất mở Khu phi thuế quan

Đàm phán bất thành, Johnathan Hạnh Nguyễn đề nghị Đà Nẵng giới thiệu đất mở Khu phi thuế quan

'Vua hàng hiệu' chấm dứt đàm phán với Trung Nam Land về việc mở Khu phi thuế quan

'Vua hàng hiệu' chấm dứt đàm phán với Trung Nam Land về việc mở Khu phi thuế quan

Dự án Khu phi thuế quan chấm dứt đàm phán

Dự án Khu phi thuế quan chấm dứt đàm phán

IPPG chấm dứt đàm phán với Trung Nam Land để mở khu phi thuế quan

IPPG chấm dứt đàm phán với Trung Nam Land để mở khu phi thuế quan

Bố chồng Tăng Thanh Hà rút khỏi dự án trung tâm mua sắm miễn thuế đầu tiên ở Đà Nẵng

Bố chồng Tăng Thanh Hà rút khỏi dự án trung tâm mua sắm miễn thuế đầu tiên ở Đà Nẵng

'Vua hàng hiệu' Hạnh Nguyễn từ chối làm khu phi thuế quan ở Golden Hills?

'Vua hàng hiệu' Hạnh Nguyễn từ chối làm khu phi thuế quan ở Golden Hills?