Khánh thành Văn phòng đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng (EOC) khu vực miền Trung

Khánh thành Văn phòng đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng (EOC) khu vực miền Trung

Thành lập Văn phòng đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế khu vực miền Trung

Thành lập Văn phòng đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế khu vực miền Trung

Khánh thành Văn phòng đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng khu vực miền Trung

Khánh thành Văn phòng đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng khu vực miền Trung

Khánh thành Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng

Khánh thành Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng

Khánh thành Văn phòng đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng miền Trung

Khánh thành Văn phòng đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng miền Trung

Miền Trung có văn phòng y tế khẩn cấp nếu xảy ra dịch

Miền Trung có văn phòng y tế khẩn cấp nếu xảy ra dịch

Hợp tác Việt-Mỹ: Khánh thành thêm 2 Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng EOC

Hợp tác Việt-Mỹ: Khánh thành thêm 2 Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng EOC

Khánh thành Văn phòng đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng khu vực miền Trung

Khánh thành Văn phòng đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng khu vực miền Trung

Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam kiểm soát bệnh truyền nhiễm

Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam kiểm soát bệnh truyền nhiễm