Biến iPad chạy iPadOS 13 thành màn hình thứ hai cho MacBook

Biến iPad chạy iPadOS 13 thành màn hình thứ hai cho MacBook

Một trong những tính năng mới Apple sắp ra mắt cùng với iPadOS 13 vào mùa Thu năm nay là Sidecar.