Cả làng kéo tới nhà cụ ông U80 thưởng thức khoai vạc 'khủng' nặng gần 40kg

Cả làng kéo tới nhà cụ ông U80 thưởng thức khoai vạc 'khủng' nặng gần 40kg

Khám phá bất ngờ về loại khoai ngăn ngừa bệnh tim và đột quỵ

Khám phá bất ngờ về loại khoai ngăn ngừa bệnh tim và đột quỵ

Khám phá bất ngờ về khoai vạc gắn liền với dân Đông Nam Bộ

Khám phá bất ngờ về khoai vạc gắn liền với dân Đông Nam Bộ

Khám phá bất ngờ về khoai vạc gắn liền với dân Đông Nam Bộ

Khám phá bất ngờ về khoai vạc gắn liền với dân Đông Nam Bộ

Đào được củ khoai vạc 'siêu khủng' nặng 110 kg

Đào được củ khoai vạc 'siêu khủng' nặng 110 kg

Xôn xao nông dân Hà Tĩnh đào được củ khoai nặng 110 kg cần 3 người khiêng

Xôn xao nông dân Hà Tĩnh đào được củ khoai nặng 110 kg cần 3 người khiêng

Củ khoai vạc nặng 110 kg

Củ khoai vạc nặng 110 kg

Kéo nhau đến xem củ khoai vạc 'siêu khủng' nặng gần 110 kg

Kéo nhau đến xem củ khoai vạc 'siêu khủng' nặng gần 110 kg