Tân Chủ tịch Cuba họp với Hội đồng Bộ trưởng về các vấn đề của đất nước

Cuba: Trang sử mới và trọng trách người kế nhiệm

Cuba: Trang sử mới và trọng trách người kế nhiệm

Cuba có chủ tịch mới

Cuba có chủ tịch mới

Vì sao ông Diaz-Canel được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Cuba?

Vì sao ông Diaz-Canel được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Cuba?

Lãnh đạo thế giới hoan nghênh ông Canel được bầu làm Chủ tịch Cuba

Lãnh đạo thế giới hoan nghênh ông Canel được bầu làm Chủ tịch Cuba

Chân dung tân Chủ tịch Cuba: Thích nhạc rock, đạp xe và iPad

Chân dung tân Chủ tịch Cuba: Thích nhạc rock, đạp xe và iPad

Tân Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez - nhà lãnh đạo cởi mở và gần gũi

Tân Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez - nhà lãnh đạo cởi mở và gần gũi