Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười trong mắt chú họ, nguyên Bộ trưởng Nguyễn Thọ Chân

Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười trong mắt chú họ, nguyên Bộ trưởng Nguyễn Thọ Chân

Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười: Giáo dục là quốc sách hàng đầu

Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười: Giáo dục là quốc sách hàng đầu

Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười: 'Dân có oan mới khiếu nại lên Chính phủ'

Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười: 'Dân có oan mới khiếu nại lên Chính phủ'

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười trong hồi ức của các lãnh đạo cấp cao

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười trong hồi ức của các lãnh đạo cấp cao

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và những quyết định làm thay đổi ngành dầu khí

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và những quyết định làm thay đổi ngành dầu khí

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười: 'Ghế tôi đây cực nóng, anh nào muốn ngồi tôi đứng dậy nhường ngay'

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười: 'Ghế tôi đây cực nóng, anh nào muốn ngồi tôi đứng dậy nhường ngay'

Những hình ảnh quý giá về cuộc đời của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Những hình ảnh quý giá về cuộc đời của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Nguyên Phó Thủ tướng và cuộc gọi lúc 2h sáng của ông Đỗ Mười

Nguyên Phó Thủ tướng và cuộc gọi lúc 2h sáng của ông Đỗ Mười