Việt Nam ủng hộ phát triển quan hệ hợp tác Nga - ASEAN

Việt Nam ủng hộ phát triển quan hệ hợp tác Nga - ASEAN

Thanh niên Việt - Nga ngược dòng lịch sử với không gian 'ảo'

Thanh niên Việt - Nga ngược dòng lịch sử với không gian 'ảo'

Thanh niên Việt - Nga trình diễn nét đặc sắc văn hóa dân tộc

Thanh niên Việt - Nga trình diễn nét đặc sắc văn hóa dân tộc

Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự diễn đàn thanh niên tại Nga

Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự diễn đàn thanh niên tại Nga

Saint Petersburg khẩn trương xúc tiến Năm chéo LB Nga tại Việt Nam và ngược lại

Saint Petersburg khẩn trương xúc tiến Năm chéo LB Nga tại Việt Nam và ngược lại

Khai mạc Diễn đàn thanh niên Nga - Việt lần thứ nhất tại Liên bang Nga

Khai mạc Diễn đàn thanh niên Nga - Việt lần thứ nhất tại Liên bang Nga

Khai mạc Diễn đàn thanh niên Nga-Việt lần thứ nhất tại Liên bang Nga