Kỳ vọng các cam kết mới sau khoản đầu tư của AES

Kỳ vọng các cam kết mới sau khoản đầu tư của AES

Thương mại và đầu tư là nền tảng của mối quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Thương mại và đầu tư là nền tảng của mối quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

AmCham tiếp tục là cầu nối giữa doanh nghiệp Hoa Kỳ với thị trường Việt Nam

AmCham tiếp tục là cầu nối giữa doanh nghiệp Hoa Kỳ với thị trường Việt Nam

Cầu nối giúp doanh nghiệp Mỹ đến Việt Nam

Cầu nối giúp doanh nghiệp Mỹ đến Việt Nam

Ký Biên bản ghi nhớ triển khai Nhà máy điện khí Sơn Mỹ 2

Ký Biên bản ghi nhớ triển khai Nhà máy điện khí Sơn Mỹ 2

AmCham cam kết là cầu nối giúp doanh nghiệp Mỹ đến Việt Nam

AmCham cam kết là cầu nối giúp doanh nghiệp Mỹ đến Việt Nam

Hiệp hội thương mại Mỹ: Thương mại và đầu tư là nền tảng của quan hệ Việt - Mỹ

Hiệp hội thương mại Mỹ: Thương mại và đầu tư là nền tảng của quan hệ Việt - Mỹ

Kỷ niệm 25 năm thành lập Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Hà Nội

Kỷ niệm 25 năm thành lập Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Hà Nội

AES ký kết Biên bản ghi nhớ triển khai Nhà máy điện khí 2,2GW Sơn Mỹ 2 tại Việt Nam

AES ký kết Biên bản ghi nhớ triển khai Nhà máy điện khí 2,2GW Sơn Mỹ 2 tại Việt Nam

Tập đoàn AES vận hành kho cảng LNG đầu tiên tại khu vực Trung Mỹ

Tập đoàn AES vận hành kho cảng LNG đầu tiên tại khu vực Trung Mỹ

Việt Nam tạo điều kiện hỗ trợ những nhà đầu tư năng lượng sạch

Việt Nam tạo điều kiện hỗ trợ những nhà đầu tư năng lượng sạch

Điện khí hấp dẫn nhà đầu tư ngoại

Điện khí hấp dẫn nhà đầu tư ngoại

Tiếp tục trao 20 suất học bổng Năng lượng tương lai AES-VCM

Tiếp tục trao 20 suất học bổng Năng lượng tương lai AES-VCM